مهلت دوباره انتخاب رشته در آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی آغاز شد
لزوم توجه به تغییرات کارنامه؛
مهلت انتخاب رشته محل و ویرایش برای کلیه داوطلبان مجاز در آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی سال ۱۴۰۲ تمدید شده است و با توجه به تغییرات در کارنامه داوطلبان می توانند فرم خود را ویرایش کنند.
ارسال نظرات
captcha
آخرین اخبار