ممنوعیت تبلیغ و ترویج زندگی مجردی در تبلیغات شهری / اعطای مشوق های فرزند آوری از سوی شهرداری
دبیر قرارگاه جمعیت شهرداری تهران از عملیاتی شدن مصوبات خاک خورده در این حوزه خبر داد
در حوزه رویکردی تهران ابرشهر دوستدار مادر و کودک است. اکنون زیر ساخت های کالبدی و فرهنگی این مهم در مدیریت شهری فراهم شده است به گونه ای که نسبت به دوسال گذشته و حتی سال قبل با افزایش چشمگیر زیرساخت ها و امکانات برای مادران و کودکان در شهر رو به رو هستیم.
ارسال نظرات
captcha
آخرین اخبار