جمهوری اسلامی را هویت جمعی ملت و طریقه عزت ایران می‌دانیم
اساتید دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران:
اساتید دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران پیرامون وقایع اخیر گفت: ما جمهوری اسلامی را هویت جمعی ملت و طریقه عزت ایران می‌دانیم
ارسال نظرات
آخرین اخبار