ارائه گرنت به دانش بنیان‌ها برای تامین فناوری از دانشگاه‌ها
رئیس صندوق نوآوری مطرح کرد
رئیس صندوق نوآوری گفت: گرنت یکی از حوزه‌هایی است که ما برای شرکت‌های دانش‌بنیانی تعریف کرده‌ایم که بتوانند با همکاری استادان دانشگاه و هسته‌های پژوهشی، فناوری را از طرف دانشگاه تامین کنند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار