جنگ خیالی لشگر متناقض‌ها
یادداشت دانشجویی
کم کم به روز‌های به ابتذال کشیدن مقدس‌ترین کلمات و مفاهیم نزدیک می‌شویم؛ روز‌هایی که در دانشگاه زیر نقاب دانشجویی به بهانه میهن و به اسم مردم، دست دوستی را به روی دشمنان ویرانی طلب میهن دراز کردند و برای متوقف کردن ایران قوی از هیچ تلاشی مضایقه نکردند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار