امکان دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی تا ۱۵ مهر
با ابلاغ دستورالعمل اعلام شد؛
دستورالعمل ساماندهی برگزاری جلسات دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی در نیمسال دوم ۱۴۰۲-۱۴۰۱ ابلاغ شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار