سرویس ایاب و ذهاب رایگان در تمام مدارس استثنایی تهران تا پایان مهر
رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور از پوشش تمام مدارس استثنایی شهر تهران تا پایان مهر امسال به سرویس ایاب و ذهاب رایگان خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار