وصول جریمه دو شرکت متخلف پتروشیمی
مدیرکل روابط عمومی تعزیرات حکومتی از وصول 86 میلیاردی پرونده قاچاق فراورده های نفتی دو شرکت پتروشیمی در استان قزوین خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار