ایجاد اداره کل «مهارت» در دانشگاه تهران/ رونق اردو‌های مهارتی
رئیس دانشگاه تهران خبر داد؛
رئیس دانشگاه تهران از تکمیل و ارتقای ساختار مربوط حوزه «مهارت» در دانشگاه تهران با همکاری اداره کل معماری سازمانی دانشگاه خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار