تایید انتخاب ۱۲ رئیس دانشگاه و پژوهشگاه کشور
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از تایید انتخاب ۸ نفر از روسای دانشگاه‌های کشور و همچنین روسای پژوهشگاه‌های حوزه و دانشگاه، تربیت بدنی و علوم ورزشی و زابل و مرکز آموزش عالی لار خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار