هوای تهران قابل قبول است
شرکت کنترل کیفیت هوا؛
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، هوای پایتخت در شرایط قابل قبول قرار دارد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار