بررسی نقش هوش مصنوعی در تشخیص بیماری‌های چشم
فلوشیپ گلوکوم عنوان کرد
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، به نقش هوش مصنوعی در تشخیص بیماری‌های چشم اشاره کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار