نتایج مثبت فاز دوم کارآزمایی بالینی روی نانودارویی برای اختلالات سیستم عصبی
سلین نانومدیسین (Clene Nanomedicine) نتایج مثبتی از فاز دوم کارآزمایی بالینی خود به‌دست آورده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار