ساماندهی معتادان متجاهر نقش موثری در افزایش احساس امنیت دارد
سردار مومنی:
دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: ساماندهی معتادان متجاهر نقش موثری در افزایش احساس امنیت جامعه دارد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار