شناسایی و صدور اخطار برای تاکسی‌های رها شده در شهر
مالکی خبر داد؛
سرپرست سازمان تاکسیرانی از اجرای طرح شناسایی و نصب اخطار برای تاکسی‌های رها شده در پایتخت خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار