تدابیر اورژانس تهران برای راهپیمایی ۲۲ بهمن
رئیس سازمان اورژانس تهران از ارائه تمهیدات سازمان اورژانس استان تهران برای راهپیمایی ۲۲ بهمن خبرداد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار