راهکار برنامه هفتم برای اصلاح سازمان ثبت؛ لزوم انتقال به دولت
سال ۱۳۵۷ انقلاب اسلامی ایران رخ داد. بعد از آن بود که برخی از نهاد‌ها از جایی به جایی دیگر منتقل شدند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار