تهیه نقشه ژنتیکی خرس قهوه‌ای در کشور
سرپرست دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست از تهیه نقشه ژنتیکی خرس قهوه‌ای در کشور خبر داد و گفت: خرس‌های ایران تبار مادری جداگانه‌ای از دیگر خرس‌های قهوه‌ای جهان قرار می‌گیرند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار