دستور وزیر علوم برای تدوین طرح تسهیل رفت و آمد نخبگان ایرانی
وزیر علوم به مرکز همکاری های علمی بین المللی این وزارتخانه دستور داد با همکاری بنیاد ملی نخبگان و سایر دستگاه‌های مرتبط، نسبت به تدوین طرح‌های تسهیل رفت و آمد نخبگان به داخل کشور اقدام کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار