شما کار خودتان را کرده اید، آقای رئیسی
یادداشتی به یاد شهید جمهور؛
به جای همه‌ی خداقوت‌های که به علت ضیق وقت بر زبان نیاوردم، خداقوت. شما کار خودتان را کرده اید، آقای رئیسی.
ارسال نظرات
captcha
آخرین اخبار