تعلل مسئولان برای تامین آب شرب سالم دانشگاه آزاد نقده
دانشگاه آزاد نقده از سال 74 تاسیس شده، اما هنوز دانشجویان این دانشگاه از آب چاه برای شرب استفاده می‌کنند، این در حالی است که...
ارسال نظرات
آخرین اخبار