فضیلت و برتری شهید مطهری درک نیازهای زمان بود
رئیس دانشگاه مازندران:
رئیس دانشگاه مازندران گفت: فضیلت و برتری استاد مطهری، نوآوری، ابتکار، تولید علم شجاعت در تعلیم و درک نیازهای زمان بود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار