جوانان ما دچار کفر عملی شده‌اند نه اعتقادی
رئیس موسسه تحقیقاتی جواد الائمه(ع):
رئیس موسسه تحقیقاتی جواد الائمه(ع) گفت: جوانان ما به دلیل قرار گرفتن در محیط ناسالم و تبلیغات شبکه‌های مجازی از قبیل ماهواره و برخی از شبکه‌های اینترنتی، دچار کفر عملی شده‌اند، اما اعتقادات آنها هنوز پا برجاست.
ارسال نظرات
آخرین اخبار