اگر نرخ باروری در ایران تغییر نکند به سرنوشت دایناسورها دچار خواهیم شد!/ رب و رزاقی پردوردگار را فراموش کردیم
پژوهشگر و مدرس حوزه و دانشگاه:
پژوهشگر و مدرس حوزه و دانشگاه با بیان اینکه نرخ باروری در کشور به شدت کاهش پیدا کرده است، گفت: نسل ایرانیان در حال انقراض است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار