گزارش نیلی احمدآبادی درباره وضعیت حوزه علوم انسانی دانشگاه تهران
در جلسه شورای تحول و ارتقای علوم انسانی،
سرپرست دانشگاه تهران در جلسه شورای تحول و ارتقای علوم انسانی گزارشی از فعالیت‌های این مرکز آموزشی درباره موضوع علوم انسانی ارائه کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار