احراز رتبه اول جشنواره سراسری مالک اشتر توسط بسیج دانشجویی دانشگاه ارومیه
بسیج دانشجویی دانشگاه ارومیه در جشنواره سراسری مالک اشتر سپاه شهدای استان، حائز رتبه اول و موفق‌ترین رده بسیج در سطح حوزه‌های دانشجویی دانشگاه‌های استان شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار