مسافران نوروزی از خوردن غذا در رستوران‌های نامعتبر بین راهی خودداری کنند
کارشناس بهداشت مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی اهواز:
کارشناس بهداشت مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: مسمومیت‌های غذایی شایع‌ترین بیماری هنگام سفر است و مسافران حد امکان غذا را شخصا آماده کرده و از مصرف مواد غذایی در رستوران نامطمئن خودداری کنند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار