خانه «همسر رضاشاه» شبانه تخریب شد
کاخ توران بنای ارزشمند و ثبت ملی شده متعلق به "ملکه توران" (همسر سوم رضاشاه) در خیابان پسیان زعفرانیه، شب گذشته و در اقدامی ناگهانی با خاک یکسان شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار