برگزاری طرح «ضیافت اندیشه» اساتید در دانشگاه آزاد سنندج
مدیر فرهنگی دانشگاه آزاد سنندج از اجرای طرح «ضیافت اندیشه» ویژه اساتید دانشگاهی خبر داد و گفت: انس اساتید دانشگاهی با قرآن و آموزه‌های دینی هدف اساسی طرح «ضیافت اندیشه» بود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار