تولید برق و آب شيرين از امواج دریا در مقیاس صنعتی در دانشگاه علم و صنعت
یک تیم تحقیقاتی در دانشگاه علم و صنعت ایران موفق شد نمونه های آزمایشگاهی و نیمه صنعتی دستگاه تولید برق و آب شیرین از امواج دریا را در داخل کشور به تولید برساند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار