چرا مادران باردار به مصرف اسید فولیک توصیه می‌شوند؟
محققان بار دیگر با اشاره به توصیه های قبل تایید می کنند که مکمل های اسیدفولیک موجب کاهش ریسک نقایص لوله عصبی می شوند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار