اقتصاد شکننده گردشگری تنها با مشارکت بخش‌خصوصی پایدار می‌ماند
رئیس سازمان میراث فرهنگی در اتاق ایران:
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به اتاق ایران آمد و پس از شنیدن سخنان فعالان اقتصادی بر کاهش تصدی‌گری دولت در این عرصه تأکید کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار