برق گرفتگی شایعترین علت مراجعه کودکان به اورژانس است
عضو هیات علمی دانشگاه:
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: حوادث ناشی از برق گرفتگی از شایعترین علل مراجعه به اورژانس هاست.
ارسال نظرات
آخرین اخبار