فراخوان بیست و ششمین جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی اعلام شد
از سوی جهاد دانشگاهی؛
فراخوان بیست و ششمین جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی از سوی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی اعلام شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار