تلاش‌های آمریکا برای مقصر جلوه دادن ایران در حادثه الفجیره ناکام ماند
آلترنت:
یک پایگاه خبری - تحلیلی نوشته تلاش‌های دولت آمریکا برای مقصر جلوه دادن ایران در حادثه الفجیره ناکام مانده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار