کوروش بختیار در پومسه دانشجویان جهان مدال برنز دریافت کرد / دو برنز برای ایران در روز چهارم مسابقات
در یونیورسیاد دانشجویان جهان؛
کوروش بختیار، نماینده کشورمان در یونیورسیاد دانشجویان جهان ناپل، در مسابقات انفرادی پومسه برنز دریافت کرد و در رده سوم ایستاد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار