عدالتخواهان از جان اشرافیت چه می‌خواهند / فیلم، عکس و نفس‌کشیدن ممنوع!
از باستی هیلز تا دروازه غار - ۱
مأمور نیروی انتظامی به یک‌طرف اشاره می‌کند و می‌گوید: «از این‌طرف نروید به بن‌بست می‌خورید.» یکی از آقایان بلند می‌گوید: «بچه‌ها اینجا بو‌هایی میاد... همگی از این طرف!» همگی می‌خندیم و به همان سمتی که مأمور گفت بن‌بست است، راه می‌افتیم!
ارسال نظرات
captcha
آخرین اخبار