هوای تهران دوباره آلوده شد
شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۱۲۰ قرار گرفته و هوای تهران آلوده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار