دانشگاه فنی حرفه‌ای با نظر ستاد مبارزه با کرونا بازگشایی می‌شود
صالحی‌عمران در گفتگو با دانشجو:
رئیس دانشگاه فنی‌حرفه‌ای گفت: دانشگاه فنی حرفه‌ای برای بازگشایی دانشگاه در ترم جاری با توجه به نظر ستاد کرونا عمل می‎کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار