خوشحالی کارگران کنتورسازی قزوین از واریز مطالبات / تقدیر از زحمات مسئولان
در گفتگو با دانشجو مطرح شد
رئیس شورای کارگری شرکت کنتورسازی ایران با اشاره به انتشار خبر واریز مبلغ ۱۵ میلیارد تومان از مطالبات کارگران این شرکت گفت: این خبر موجی از خوشحالی را برای خانواده کارگران به ارمغان آورد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار