مطالبات ۲۶ ماهه کارگران کنتورسازی قزوین تسویه شد
در گفتگو با دانشجو مطرح شد
یکی از کارگران کنتورسازی ایران قزوین گفت: مطالبات و سنوات ۲۶ ماهه کارگران کنتورسازی قزوین تسویه حساب شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار