کارگران کنتورسازی قزوین منتظر تعیین تکلیف مدیریت شرکت هستند
با تجمع مقابل دادگستری؛
جمعی از کارگران کنتورسازی قزوین ظهر امروز با مراجعه با دادگستری قزوین خواستار تعیین تکلیف مدیریت شرکت شدند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار