تشریح جزئیات تفاهم نامه انجمن فیزیوتراپی ایران با سازمان بیمه خدمات درمانی نیرو‌های مسلح
جزئیات تفاهم نامه انجمن فیزیوتراپی ایران با سازمان بیمه خدمات درمانی نیرو‌های مسلح (ساخد) اعلام شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار