اعداد و ارقام گمگشته
یادداشت دانشجویی |
با درنظر گرفتن عدالت درونی و مقایسه بودجه ۱۴۰۰ در بخش‌های داخلی آموزش و پرورش متوجه می‌شویم، حدود ۹۴ تا ۹۶ درصد از آن برای تامین حقوق پرسنل اعمال می‌شود و به معنای واقعی پولی برای ارتقای عدالت آموزشی باقی نمی‌ماند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار