انتشار کتاب واقعیتِ آموزش در سند توسعه پایدار ۲۰۳۰
با مشارکت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و پژوهشکده علوم اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، کتاب واقعیتِ آموزش در سند توسعه پایدار ۲۰۳۰: فلسفه، تضاد‌ها و چالش‌ها به زودی منتشر می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار