دانشگاه پیام نور امکان انتخاب واحد مجدد در سال جدید را فراهم کرد
دانشگاه پیام نور امکان انتخاب واحد برای آن دست از دانشجویانی که در موعد مقرر موفق به ثبت نام نشده بودند را فراهم کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار