معرفی ۱۹ شرکت دانش‌بنیان فعال برای توسعه کشاورزی دیجیتال
آشنایی با تحولات؛
با حمایت معاونت علمی و فناوری و تلاش ۱۹ شرکت دانش‌بنیان، صنعت کشاورزی دیجیتال در کشور توسعه یافت.
ارسال نظرات
آخرین اخبار