پیگیری تذکر مجلس در خصوص طرح آمایش آموزش عالی از شورای عالی انقلاب فرهنگی + فیلم
دبیر کمیسیون علم و آموزش ستاد علم و فناوری توضیحاتی در خصوص تذکر مجلس به طرح آمایش آموزش عالی و نظارت بر این طرح ارائه کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار