اعطای «نشان ملی تغذیه» به تولید کنندگان صنایع غذایی کشور
اجلاس ملی سلامت مواد غذایی، از فرآوری تا مصرف توسط انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور برگزار می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار