احتمال بروز موج پنجم کرونا در کشور/دلتای هندی خطرناک است
معاون درمان وزارت بهداشت مطرح کرد
معاون درمان وزارت بهداشت، درباره روند بیماری کرونا در کشور و راهکارهای مقابله با آن، توضیحاتی ارائه داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار